زبان آموزی کودکان نوپا

محیط کلامی غنی از اثر گذارترین فاکتورها در رشد سریع مغز کودک در اولین سالهای زندگی است. هنگامی که بزرگسالان به جا  و واضح با کودکان صحبت می کنند، کودکان ساختار گفتار را درک می کنند، کلمات جدید یاد می گیرند و تبدیل به سخنرانانی توانمند می شوند. مهم است که کودکان نوپا فرصت های فراوانی برای یادگیری زبان و مهارت های ارتباطی برای کسب اطلاعات و بیان احساسات خود به روش های مختلف داشته باشند.
کودکان با درگیر شدن در تمرینات معنی داری که نیازمند  ابراز موثر ایده ها و احساسات ، گوش دادن و درک دیگران است، زبان و مهارت های ارتباطی خود را توسعه می دهند. معلمان باید به طرح های مختلفی را برنامه ریزی کنند که در آن کودکان به صورت گفتاری و غیر شفاهی ارتباط برقرار می کنند.
سوادآموزی پایه ای برای ایجاد شهروند مسئولیت پذیر و تحصیل کرده است. ضروری است که هر کودک وارد مهد کودک شود تا بتواند از مزایای فعالیت ها و تعاملات در کلاس های درسِ سواد آموزی استفاده کند. راه هایی که کودکان خواندن و نوشتن می آموزند، شبیه چگونگی توسعه زبان آنهاست. به نظر می رسد همان طور که کودکان مجبور به یادگیری زبان هستند، استفاده از تصاویر و حروف برای برقراری ارتباط آنها را هیجان زده می کند. کلمه چاپ شده، صرف نظر از اینکه در کتاب داستان یا محیط است، پلی است که به کودکان اجازه میدهد با مکان های دور، ادبیات با کیفیت و ایده های جدید ارتباط برقرار کنند.
کودکان از طریق مواجه شدن و شناسایی کتاب ها و گفتگوهایی که او  را به بحث درباره مردم و اتفاقات مهم زندگیشان وا میدارد،  کشف می کنند که کلمات نوشتاری راه دیگری برای به اشتراک گذاشتن ایده ها است. کودکانی که قبل از ورود به مدرسه، لذت یک کتاب داستان را تجربه می کنند،آگاهی خود را توسط حروف الفبا توسعه میدهند و توانایی شان را با نوشتن چند حرف به نمایش می گذارند، کودکانی هستند که به خوبی برای یادگیری خواندن و نوشتن، آماده شده اند.