عکاسی کودک

آتلیه عکاسی کودک - همه ما از دیدن عکس‌های کودکی خود لذت می‌بریم. می دانید فرزندان شما هم در آینده می‌خواهند بدانند که در کودکی با چه وسایلی بازی می کردند؟
چه لباسهایی می‌پوشیدند؟ چطور نقاشی می کردند؟ هنگام خواب چه شکلی بوده‌اند و …
آنها هزاران پاسخ و تصویر را از شما می‌خواهند. آیا برای ثبت خاطرات کودکی فرزند خود به زیباترین و ماندگارترین شکل ممکن اقدامی انجام می دهید؟
زمان به سرعت می گذرد و کودکان ما بزرگ و بزرگتر می‌شوند.
استودیو تصویر معاصر با ایده‌های نو، روایتگر دوران کودکی فرزند دلبند شما در محیطی بهداشتی می‌باشد و با ارائه چیدمان و رویکردی نو در عکاسیِ
کودک، ثبت کننده لحظات از یاد رفتنی زندگی فرزند شماست. ما با تجربه کافی و ایجاد فضایی راحت برای کودک موقعیتی را ایجاد کرده‌ایم تا آنها را در
بهترین، واقعی‌ترین و زیباترین حالت ممکن به تصویر بکشیم.